Dostupnost nejrychlejší DSL služby 250 Mbit/s:

  • od srpna 2021 zdvojnásobení pokrytí nejrychlejší DSL službou
  • nyní dostupná pro téměř 2 mil. domácností
  • technologie „bondingu“ + zařízení „Terminátor“ = dvojnásobná rychlost
  • celkově DSL služba dostupná na více než 4 mil. adresních míst

 

O službě WIA DSL:

  • v nabídce již více než 18 let, od roku 2003
  • první předplacená DSL služba na trhu – od roku 2014
  • objednávka je odbavena kompletně automaticky
  • dodavatelem přístupové infrastruktury je CETIN

V srpnu 2021 byla dramaticky navýšena dostupnost nejrychlejšího DSL tarifu 250 Mbit/s, kdy na tuto rychlost nyní dosáhne téměř 2 mil. domácností. Pomocí technologie „bonding“ a použitím speciálního modemu zvaného Terminátor, je možné sdružit dvě vedení do jedné přípojky a zdvojnásobit rychlost.

Celkově je DSL služba dostupná pro více než 4 miliony adresních míst.

Ověřte si dostupnost služby na Vaší adrese:  ověřit dostupnost

Společnost WIA byla jedním z prvních poskytovatelů DSL služeb v ČR. Velkoobchodní smlouvu, tehdy ještě s Českým Telecomem, uzavřela v březnu 2003 a zákazníkům tak tuto službu nabízí již více než 18 let.

Službu WIA DSL poskytujeme ve spolupráci se společností CETIN, od které si pronajímáme vedení ke koncovým zákazníkům.

Jako první jsme na trhu nabídli předplacenou DSL službu a tuto službu zákazníkům nabízíme už více jak 7 let.

Zajímavostí je i to, že zadaná objednávka z internetu je kompletně odbavena automaticky. Jediný zásah operátora je v okamžiku, kdy je potřeba zákazníka telefonicky kontaktovat za účelem sjednání termínu instalace technikem.