Společnosti WIA a 365internet dne 11.10. 2022 uzavřely dohodu, kterou je zajištěna plnohodnotná obnova provozu přípojek 365internet. Tato dohoda míří ke společnému projektu, který zákazníkům přinese kontinuitu služeb i nové produktové možnosti. V návaznosti na její uzavření spol. CETIN poskytla bezodkladně součinnost při technickém přenosu služeb, který proběhl 12.10.2022. Tímto je vyřešena nepříjemná situace pro koncové zákazníky a jejich služba přístupu k internetu je bez dalších omezení obnovena.

Koncoví zákazníci se pro řešení svých záležitostí nyní mohou znovu obracet výhradně na svého poskytovatele, kterým je nadále 365internet, o čemž budou ještě dnes informováni e-mailem a na webových stránkách.

Tato informace nemá dopad na zákazníky společnosti 365internet, kteří sami individuálně v minulých dnech požádali o přenesení služby k jinému operátorovi a uzavřeli s ním smlouvu.

Společnost CETIN si váží nalezení rychlého řešení situace oběma společnostmi pro všechny zákazníky, zejména přístupu společnosti WIA, která je dlouhodobým partnerem CETIN a přispěla k řešení této bezprecedentní situace.