Jaké jsou hlavní rozdíly mezi internetovým připojením pro domácnosti a připojením pro firmy? Proč by firmy měly požadovat připojení pro firmy a nespokojit se s tím pro domácnosti?

Z naší zkušenosti první věcí, o kterou se firemní zákazník zajímá a požaduje, je spolehlivost. Většinou se ptá, zvláště pokud má z minulosti nějakou negativní zkušenost, jak bude připojení spolehlivé a odolné vůči potenciálním výpadkům. Spolehlivost internetového připojení je dána jednak použitou technologií pro připojení zákazníka, způsobem zálohování připojení a v neposlední řadě i kvalitou páteřní sítě poskytovatele.

Záloha a spolehlivost internetového připojení je podstatná i během krizových situací, ve kterých je například společnosti znemožněna komunikace se zákazníky nebo naopak zákazníci nemohou realizovat své objednávky. Domácnostem výpadek připojení nijak finančně neublíží. Pro firmy se může jednat o fatální zásah do příjmů společnosti.

 

Technologie pro kvalitní připojení

Připojení k internetu je z velké části tak kvalitní a spolehlivé, jak je spolehlivá technologie zprostředkovávající připojení do zákazníkovy lokality. Kvalita, stabilita a garance připojení stojí na technologii poslední míle, tedy jakým způsobem se dostane internet až k vám do kanceláře. Pro firmy používáme optické nebo pevné přípojky ať už na naší vlastní technologii nebo od prověřených dodavatelů.

V první řadě, pokud je k dispozici, volíme optiku. Optika je ze všech technologií nejspolehlivější a má téměř neomezenou kapacitu. To znamená, že do budoucna existují neomezené možnosti kapacitního upgradu takového spoje. Minimální životnost optického vlákna je 30 let. Za tu dobu nedojde k žádnému zhoršení jeho parametrů. Současně jsou optická vlákna absolutně odolná vůči rušení. Tím vším je dána 100 % spolehlivost.

Optická vlákna přenášejí data pomocí světla. Díky malému útlumu jsou vhodná i na delší vzdálenosti.

Pokud není k dispozici optika, volíme radiové spoje v licencovaných pásmech, kde je zaručeno, že nedojde k rušení. Spoje jsou navrhovány i s ohledem na možné nepříznivé povětrnostní podmínky, zejména na hustý déšť, který může kvalitu připojení krátkodobě narušit. Síla signálu, velikost antén jsou dimenzovány tak, aby spoj přestál i zhoršené podmínky a nedošlo tak k výpadku.

 

Úroveň podpory a SLA

Další otázka se týká podpory při možných výpadcích. U nás jsou veškeré firemní přípojky monitorovány nepřetržitě 24 hodin denně naším NOC (Network Operation Center). Pokud dojde k výpadku, nečekáme, až výpadek nahlásí zákazník, ale proaktivně situaci řešíme s pohotovostními techniky.

Díky proaktivnímu dohledu nad celou sítí i nad zákaznickými přípojkami můžeme nabídnout ty nejvyšší parametry SLA dostupnosti připojení až 99,97 %. 

SLA je zkratka pro “Service level agreement”, tedy smlouvu o úrovni poskytovaných služeb.

Velkou výhodou firemních přípojek je garance doby odstranění poruchy (už od 4 hodin v pracovní době) oproti tomu u domácích přípojek doba odstranění poruchy není garantována a je zpravidla až následující pracovní den.

 

Garance rychlosti

Pro firemní klienty je obzvláště důležitá garance rychlosti.  Zákazník má nasmlouvanou určitou kapacitu a samozřejmě očekává, že ji bude moci využívat v celé své šíři. A nejen to. Zároveň očekává, že ji bude moci takto využívat, kdykoli bude potřeba. To všechno znamená, že služba je nastavena a musí být poskytována s garantovanou kapacitou. Kapacitu připojení, která je dána smlouvou, tak firemní zákazník obdrží v jakékoliv době. U domácích přípojek není takováto garance rychlosti v plné šíři potřeba.

 

Symetrické rychlosti

Internetové připojení rozlišuje rychlosti z internetu směrem k uživateli (download) a směrem od uživatele do internetu (upload). Domácí přípojky konzumují provoz především směrem dovnitř (hlavně video, web) zejména data přicházející z internetu, tedy download. Domácí přípojky mají často nastaveny parametry tak, že download je mnohem vyšší (třeba až 10x) než upload a to z toho důvodu, že upload není domácími uživateli tolik využívaný a technologie může dát více prostoru pro download.

U firemních přípojek to tak není. Ve firmách uživatelé konzumují data více symetricky, tedy často je za potřebí mít stejnou rychlost uploadu a downloadu.  To je zejména z důvodu větší komunikace směrem do internetu, například ke cloudovým službám. Proto je důležité, aby firemní přípojky poskytovaly právě symetrický přenos.

Symetrické připojení k internetu zajistí stejnou rychlost uploadu i downloadu.

 

Záloha

V neposlední řadě je to právě poskytnutá záloha primární přípojky, která odlišuje domácí a firemní přípojky. Záloha neboli backup funguje na neustálém vyhodnocování dostupnosti primární (hlavní) přípojky. Jakmile je z nějakého důvodu primární přípojka nedostupná, tak to okamžitě router na straně zákazníka pozná a přepne provoz na záložní přípojku. Toto přepnutí trvá do půl minuty, proto se o tom většina uživatelů ani nedozví. Poté, co je primární přípojka opět dostupná, systém automaticky přepne bez výpadku provoz na primární přípojku. Záložní přípojky se realizují na technologicky nezávislých službách, případně rozdílných trasách, nejčastěji přes DSL nebo LTE technologii.

Dostupnost internetu je dnes už brána na stejné úrovni jako dostupnost elektřiny. Pokud internet nejde, je zle a o firemních přípojkách to platí dvojnásobně. Proto by si měly firmy vybírat spolehlivější a garantované připojení.

 

Pokud potřebujete připojit svoji firmu, neváhejte nás kontaktovat. Stojíme si na individuálním přístupu, proto pro každého zákazníka vymýšlíme IT řešení přímo na míru.