Napadlo vás někdy, že internet má vliv na životní prostředí? Mnoho lidí si totiž stále myslí, že internetu je 100% zelený. Ačkoliv je komunikace skrze internet mnohem čistší než například klasická pošta, stále se jedná o 300 milionů vyprodukovaných tun oxidu uhličitého ročně. To dělá zhruba 2 % z globální produkce. 

Protože se snažíme využívat produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, můžeme začít třeba s porovnáním různých možností připojení k internetu. Jednotlivé technologie se totiž odlišují třeba i podle toho, jak moc zelené jsou.

 

Se satelity ve vesmíru

Pojďme se hlouběji podívat na připojení pomocí satelitů. Možná si vzpomínáte, že se dříve využívali ve velké míře satelitní televize. Nyní je postupně nahrazuje nový způsob přenosu televize, a to zejména IPTV. 

Satelitní internet funguje tak, že na Zemi má uživatel anténu ve formě paraboly, která vysílá signál do vesmíru a naopak satelit na oběžné dráze vysílá signál směrem na Zem. Jelikož je to opravdu dlouhá cesta, jde převážně o pomalejší formu internetu s vysokou latencí. Tzv. latence, tedy doba mezi určitou akcí a reakcí, je mnohonásobně vyšší než například u připojení skrze optické vlákno. Tento problém se snaží řešit nejnovější projekt satelitního internetu Elona Muska – Starlink, jejíž satelity dnes létají na nízkém orbitě (LEO), čímž se jejich latence snižuje. 

Satelity mají také velkou výhodu v případech, pokud nemáte přístup k rychlejšímu typu pozemního internetu. Satelit se k vám dostane vždy a všude.

Satelity jsou považovány za technologii s nejhorším dopadem na životní prostředí. Tento fakt uznala v roce 2009 i společnosti Satellites Today. Při vynesení satelitu je spotřebováno velké množství raketového paliva, které je škodlivé pro ozonovou vrstvu. A ačkoliv je mezi jednotlivými satelity opravdu značná vzdálenost, stále existuje určitá pravděpodobnost, že se střetnout s jinými předměty na oběžné dráze Země. To může v první řadě způsobit vesmírný odpad a zároveň to nutí agentury vypustit nové satelity, které nahradí ty poškozené.

Na druhou stranu jsou satelity výjimečné tím, že používají solární zdroj energie. Celkově je tedy díky této technologii spotřebováno o hodně méně elektřiny oproti dalším způsobům připojení.

 

Kabelové neštěstí

Kabely pro DSL připojení jsou vyráběné z mědi, jehož těžba je extrémně škodlivá pro životní prostředí. Během zpracování mědi v dolech vytvářejí oxid siřičitý, který je nejen toxický pro rostliny, ale i pro člověka. 

 

Zelená optika

Optické vlákno je zatím tou nejekologičtější technologií pro připojení k internetu. Jelikož optická vlákna, díky svému složení, nepotřebují jakoukoliv izolaci ani opláštění, nespotřebuje se tolik materiálu na jeho výrobu. Kabely také není nutné tak často vyměňovat a mají minimální životnost 25 let. 

Navíc pro výrobu optického kabelu se nevyužívá měď, jako je tomu u telefonních kabelů využívaných u DSL připojení.

Bohužel optická vlákna jsou relativně novým způsobem připojení, proto stále nejsou tak dostupná.

________________

Pokud po přečtení tohoto článku uvažujete o spálení veškeré elektroniky a chcete přestat internetu využívat, nezoufejte. Internet je stále tím nejzelenějším způsobem, jak komunikovat. 

 

Možná se jen podívejte, jaké alternativní způsoby připojení na své adrese máte. Na našich webových stránkách se můžete podívat, jaké technologie pro naše zákazníky nabízíme. 

 

Chcete zjistit, zda máte možnost se připojit skrze optické vlákno? Podívejte se na web optika.wia.cz.

DSL připojení můžete ověřit na dsl.wia.cz.

Další způsoby připojení k internetu naleznete na internet.wia.cz.